jakub.wagner@email.cz
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Kryptozoologie

 
 

Mngwa

Jezero Tanganika - nejhlubší africké jezero - skrývá kromě dosud neprobádáných hlubinných příkopů i jiné tajemství. Je jím záhadná kočkovitá šelma mohutnější než lev. Její existenci potvrzuje, kromě jiného, i fakt, že v místě jejího výskytu se běžný lev nevyskytuje, což nahrává myšlence, podle níž byl vytlačen daleko silnější šelmou. Na druhou stranu, podle vyprávění domorodců, žije mngwa samotářským životem, nebo v párech. V tom případě by neměla mít smečka lvů problém se ubránit.

Mngwa disponuje hustou šedou srstí, nemá hřívu ani ocas a je prý velmi statečná. Nebojí se ohně ani křiku domorodců.

První zmínka o výskytu tohoto zvířete se do Evropy dostala roku 1922 v hlášení tehdejšího správce Tanganijského parku kapiána Williama Hichense. Obsahovala zhruba toto:
"Jeden z členů zdejší zoologické policie byl nalezen mrtev. Zranění přibližně odpovídala napadení obyčejným lvem, ale již hodně dlouhou dobu nebyl zaznamenán případ napadení lvem ve městech. Nebožtík svíral v ruce chumáč šedých chlupů neurčitého původu. (Dnes už by jsme podle rozboru DNA živočišný druh mohli určit, ale tehdy ještě DNA neznali).
Místní domorodci tvrdili, že se nejedná o lva nebo leoparda, jistě to prý byla mngwa. Podle jejich popisu se jedná o šelmu velikosti osla se zvláštním, šedavým zbarvením."

Hichens také zaznamenal několik svahilských písní, které se o této příšeře zmiňují. Všichni domorodci svorně vyvrátili, že se jedná pouze o lva, leoparda nebo jinou, zoologickému světu známou, kočkovitou šelmu. Další důkaz o existenci tohoto tvora zaslal Hitchens již roku 1924. Poslal tehdy část nějaké srsti k rozboru. Výsledky rozboru však mnoho neřekly. Ve zprávě stálo pouze toto: "Skutečně se jedná o srst, pravděpodobně některé z velkých kočkovitých šelem.

Další pozorování mngwy zapsal v padesátých letech minulého století anglický zoolog Charles Doer. Napsal: "Zloděj byl chycen při loupeži. Policistu, který ho zatýkal, napadla velká šedá kočkovitá šelma a odnesla ho do džungle. Profesionální lovci šelem se ho vypravili hledat, nalezli však pouze něco jako doupě. Podle dostupných důkazů však došli k závěru, že se jedná o šelmu dlouhou 380 centimetrů, o váze kolem 350 kg.

Slovo Mngwa znamená v řeči domorodců požírač lidí. To, co nazývají mngwou a podle oblastí i jinými dalšími jmény, zřejmě opravdu existuje, což potvrzuje nález stop, ale občas i obětí uvedených v policejních protokolech tanzanské policie. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná jednoznačně o kočkovitou šelmu. Možná se jedná o subspécii lva přizpůsobeného životu v pralese, možná přeživšího potomka lva jeskynního (panthera spelaea). Kryptozoologové nejsou jednotní v odpovědi na tuto otázku. Jedni považují mngwu za nový, dosud neznámý druh rodu panthera, jiní připomínají fakt, že v období spodního pleistocienu žila v Evropě obrovská kočkovitá šelma panthera fosilis. Mnohem větší, silnější než tygr sibiřský. A možná právě v pralesech jihovýchodní Tanganiky přežívají poslední zbytky její populace.

Podle některých kryptozoologů se však jedná pouze o ekotypní formu afrického lva. Ten je totiž zvířetem v barvách dost variabilní. Lev však na rozdíl od mngvy vlastní ocas, a tak je tento názor nejspíše špatný. Podle objevených stop mngwy je rozložení hmotnosti těla u ní a u lva zcela jiná.

Ne všichni kryptozoologové však zastávají názor, že se jedná o šelmu kočkovitou. Například se podle nich může jednat o přeživší jedince rodu Megistotherium z řádu Hyaenodonta. Tím nám vzniká spojitost s šelmami, které znají domorodci po celé Africe. (O jednom z nich píšu v článku Booaa). Kromě Booai se vypráví o tvoru kerýtovi. Popisy Booai a kerýta jsou velmi podobné, popis mngwy se o něco liší, ale příbuznost je více než možná.